ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 10:48

اول دفتر

اول دفتر به نام ایزد دانا                                    صانع و پروردگار حی توانا 

                                                                                          (سعدی)