ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 17:38

نام نیکو

نام نیکو گر بماند ز آدمی                   به کز و ماند سرای زرنگار