ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:09

سروری

خدا آن ملتی را سروری داد                                    که تقدیرش به دست خویش بنوشت 

                                                                                                        (اقبال لاهوری)