ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 18:59

وقت هنر

غافل منشین نه وقت بازی است                              وقت هنر و سرفرازی است 

                                                                                                     (نظامی)