ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 16:04

دستگیر

خداوند  بخشنده ی دستگیر                    کریم خطا بخش پوزش پذیر 

                                                                                ((بوستان سعدی))