ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 15:36

آزاد

این زندگی حلال کسانی که همچو سرو                      آزاد زیست کرده و آزاد می روند  

                                                                                                  (گلشن آزادی)