ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 17:31

بی ادب

از خدا جویم توفیق ادب                      بی ادب محروم ماند از لطف رب  

بی ادب تنها نه را داشت بد                 بلکه آتش در همه آفاق زد 

                                                                                (مولانا)