ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 15:42

کم گوی

کم گوی گزیده گوی چون در                                تا ز اندک تو جهان شود پر 

                                                                                               (نظامی)