ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 17:40

خزان

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است                 باد خنک از جانب خوارزم وزان است 

                                                                                                        (منوچهری)