ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

جمعه 4 تیر 1389 ساعت 08:29

حق

جهان جمله فروغ حق دان                                        حق اندر وی ز پیدایی است پنهان 

                                                                                                (شیخ محمود شبستری)