ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 17:28

دوستان

سر به آورده دیدم برگ های غنچه را                      اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد 

                                                                                                          (صائب تبریزی)