ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 12:49

خداوند

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست  

                                                            عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  

 به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است 

                                                            به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست 

                                                                                                    (سعدی)