ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 12:44

نیکی

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون                  

                                                                 نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا 

                                

                                                                                                       (حافظ)