ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 11:13

چشم دل

چشم دل باز کن که جان بینی                               آن چه نادیدنی است آن بینی 

                                                                                              (هاتف اصفهانی)