ادبیات فارسی

اشعاری از شاعران بزرگ ایران و جهان

پنج‌شنبه 3 تیر 1389 ساعت 11:10

صبر و ظفر

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند                      بر اثر صبر نوبت ظفر آید